maanantai 16. joulukuuta 2019

Alaikäisten osallistuminen K18-pelisisältöönKäynnistin 03.10.2018 kyselyn kartoittaakseni alaikäisten roolipelaajien osallistumista K18-pelisisältöön. Vastauksia kertyi lyhyessä ajassa paljon, mutta tuloksien julkaisu on viivästynyt (oops). Vastaajia kyselyyn oli yhteensä 87. Suurin osa saatiin jo 2018 puolella, mutta vielä 2019 kysely on kerännyt joitain vastaajia. Toivon mukaan se on tavoittanut hyvän osan tekstipohjaisista roolipelaajista.

Kyselyn taustatiedot

Kyselyyn on kerätty vastauksia kaikenikäisiltä roolipelaajilta, ei vain alaikäisiltä. Kysely oli auki 03.10.2018 - 16.12.2019. Kaikki vastaukset ovat anonyymeja. Vastauksissa annettuja kommentteja on poimittu satunnaisesti antamaan osviittaa tuloksien moninaisuudesta. Kommentteja missä on mainittu tunnistettavia viittauksia, ei ole julkaistu tai ne on leikattu pois.

Huomaathan, ettei kyselyn tulokset kerro välttämättä ajankohtaisesti, mikä on alaikäisten osuus K18-pelisisältöön juuri nykypäivänä.
K18 väkivalta ja seksi elokuvissa

Kyselyssä käytin ikärajat.fi sivuston ohjeistusta K18 sisällön määrittelystä. Tämä kyseinen tekstipätkä oli myös kyselyn vastaajien luettavissa ja vastauksien oletetaan pohjautuvan siihen.

Väkivalta:

"1) Fiktiivistä, realistista ja erittäin veristä ja yksityiskohtaista tai
erittäin pitkäkestoista ja yksityiskohtaista tai erittäin pitkäkestoista
ja sadistista ihmisiin tai eläimiin kohdistuvaa väkivaltaa.

OHJE: Useimmat nk. splatter- ja gore-tyylin elokuvat ovat esimerkkinä
erittäin voimakkaasta väkivallasta. Eri lajityypeissä saattaa olla goretyyliin
toteutettuja hyvin pitkäkestoisia kohtauksia. Tyypillistä on hyvin pitkäkestoinen yksityiskohtaisella
väkivallalla mässäily, kidutuksenomaiset kohtaukset, ihmisten yksityiskohtaiset silpomiset
ja vastaavat erittäin pitkäkestoiset kohtaukset.

2) Aitoa ja yksityiskohtaisesti tai selväpiirteisesti sekä viihteellisesti tai ihannoiden esitettyä
ihmisiin tai eläimiin kohdistuvaa väkivaltaa.

OHJE: Todellisuuden väkivallan yksityiskohtaista tai selväpiirteistä dokumentointia viihteellisesti
tai ihannoiden esitettynä. Tyypillistä esittämistavalle on musiikin, toistojen, hidastusten, äänimaailman,
selostajan ym. keinojen kuvaohjelmalle antama viihteellisyyttä tai ihannoivuutta korostava
vaikutus.

3) Fiktiivistä, selväpiirteisesti ja pitkäkestoisesti esitettyä seksiin liittyvää väkivaltaa (raiskaus,
insesti, pedofilia).

OHJE: Ei ole aitoa vaan näyteltyä väkivaltaa. Kaikkia yksityiskohtia ei välttämättä näytetä kuvassa,
mutta yksityiskohtia ei myöskään välttämättä peitellä."

Seksi:

"15. Seksuaalinen sisältö on hallitsevaa ja seksikohtauksissa
sukuelimet näkyvät selväpiirteisesti.

OHJE: Seksuaalinen sisältö on hallitsevaa ja seksikohtauksissa sukuelimet
näkyvät yksityiskohtaisesti ja useimmiten lähikuvassa. Esimerkiksi yhdynnän tai masturbaation
erittäin yksityiskohtainen kuvaus. Yleensä kysymys on kovasta pornografiasta, mutta erittäin
yksityiskohtaista seksuaalista sisältöä voi olla myös draamassa.

Kategoriaan kuuluu myös vastavuoroisuuteen perustuva laillinen sadomasokistinen pornografia.
Pornografiassa pääasiallinen tavoite on tuottaa katsojalle kiihotusta, kun taas esimerkiksi draamassa
on selkeä juoni/sanoma ja tavoite on viihdyttää."

Lähde: http://www.ikarajat.fi/kriteerit.pdf

Sitten niihin tuloksiin

Enemmistö vastaajista oli aloittanut harrastuksen 11-15-vuotiaina (69% = 60 vastaajaa). Toiseksi eniten oli aloittanut alle 10-vuotiaina (26,4% = 23 vastaajaa). Sekä 16-18-vuotiaina että yli 18-vuotiaina oli aloittanut 2,3% vastaajista eli 2 vastaajaa. Yhteensä siis 16-vuotiaina tai sen jälkeen oli aloittanut 4,6% vastaajista.

Tekstipohjaisia roolipelejä oli harrastettu aktiivisesti eniten yli 8 vuoden ajan (48,3% = 42 vastaajaa). Toiseksi eniten niitä oli harrastettu sekä 6-8 vuoden ajan että 3-5 vuoden ajan (23% = 20 vastaajaa, yhteensä siis 46%). 1-2 vuotta oli harrastanut 4,6% eli 4 vastaajaa ja alle vuoden oli harrastanut 1,1% eli 1 vastaaja.

Monivalintakysymykseen minkä ikärajan roolipeleissä vastaajat olivat pelanneet, ikärajaton roolipeli oli vastatuin. Toiseksi oli K16-roolipeli ja kolmanneksi K18-roolipeli.

Kyselyssä mainittuja ikärajakriteerejä ja ohjeita mukaillen (yllä oleva lainaus) enemmistö vastaajista ilmoitti roolipelanneensa omasta tahdostaan K18 väkivaltaa ja seksiä alaikäisenä (75,9% = 66 vastaajaa). Vastaajista 19,5% eli 17 vastaajaa eivät olleet pelanneet. 4 vastaajaa eli 4,6% koki pelanneensa vastoin omaa tahtoaan K18 sisältöä.

Suurin osa kyseisistä peleistä sijoittui tuloksien mukaan vuosiin 2005-2010, sen jälkeen 2010-2012 ja kolmanneksi 2012-2014. Huomattavaa on, että 2010-luvulta asti K18 pelejä on pelattu yhä harvemmin. Kysymykseen 5 on annettu 69 vastausta ja kysymykseen 6 on annettu 71 vastausta, mikä voi osittain johtua vuoden 2019 puolella annetuista vastauksista ja 5.kysymyksen vaihtoehtojen puutteista näille vastaajille. Eli mikäli alaikäinen on pelannut K18 pelejä vuonna 2019, hänelle ei tässä kyselyssä valitettavasti ollut vastausvaihtoehtoa (kyselyä ei suunniteltu pidettävän käynnissä enää 2019).

Haluan myös kyselyn luojana huomauttaa, että vastausvaihtoehtojen vuosihaarukat on ei-tarkoituksellisesti listattu epäselvästi. Vuosien olisi pitänyt olla 2000-2005, 2006-2010, 2011-2012 jne. Pahoittelen että kysymys on jäänyt heikoksi ja suosittelen ottamaan tämän huomioon.

Enemmistö vastaajista (71 vastaajaa) ilmoitti tietäneensä vastapelaajansa iän ollessaan itse alle 18-vuotias ja pelatessaan K18 peliä. Vastapelaajat olivat tässä tapauksessa sekä täysi- että alaikäisiä (50,7% = 36 vastaajaa). Vastapelaajan ikää eivät tienneet 23,9% eli 17 vastaajaa. 16,9% eli 12 vastaajaa tiesi vastapelaajansa olevan vain alaikäisiä eli K18 peliin ei tällöin ole osallistunut lainkaan täysi-ikäisiä vastapelaajia. Viimeiseksi 8,5% eli 6 vastaajaa tiesi vastapelaajansa iän ja he olivat vain täysi-ikäisiä.
Seuraavaan kysymykseen (7) vastaajien oli mahdollista valita kolmesta valmiista vaihtoehdosta suhtautumisensa pelaamaansa K18 peliin tai kirjoittaa omin sanoin suhtautumisensa. Omia kommentteja tähän kysymykseen oli jätetty viisi. Vastauksia oli yhteensä 70.

50% eli 35 vastaajaa valitsi "Positiivisesti: Olin inspiroitunut / pidin peleistä / minulle jäi hyvä fiilis".
32,9% eli 23 vastaajaa valitsi "Neutraalisti / en muista: Pelit eivät herättäneet minussa muistettavia tunteita".
10% eli 7 vastaajaa valitsi "Negatiivisesti: Olin ahdistunut / halusin lopettaa pelit / minulle jäi huono fiilis".

Omat kommentit olivat seuraavanlaisia (1,4% tuloksista kukin):

"ekaks oli tosi siistiä, uutta ja outoa, niiku 'wau miten edgy ja cool oon', mut jälkeenpäin tuli huono olo"
"Yhtä poikkeusta lukuunottamatta. Neutraalisti."
"Sekä neutraalisti että positiivisesti"
"Kyseessä oli juoneen liittyvä peli, joka oli pelin sääntöjen mukaan "pakko" pelata."
"Riippui peleistä. Osa peleistä oli todella hauskoja mutta toisaalta olen pelannut myös pelejä joissa vastapelaaja hakee selkeästi jotain seksuaalista nautintoa seksipeleistä, mikä on toki osaltaan jättänyt epämukavat fiilikset ja saanut feidaamaan kyseisen peliseuran - tai vaihtoehtoisesti muuttamaan oman pelitavan niin että seksipelejä ei pelata läheskään niin yksityiskohtaisesti kuin vaikkapa hahmojen välistä muuta interaktiota."
K18 pelistä negatiivisia tunteita saaneista pelaajista 11 on vastannut kysymykseen mitä he tekivät pelien jälkeen. Vastaajamäärä on uskottava edellistä kysymystä tarkasteltaessa (7 vastaajaa valitsi suoraan negatiivisen vaihtoehdon, jonka lisäksi neljä viidestä omia kommentteja jättäneistä kertoi kokeneensa ainakin yhden negatiivisen pelikokemuksen = 11 negatiivista vastausta).

Myös tähän kysymykseen oli mahdollista kirjoittaa oma vastauskommentti sen lisäksi että kysymys oli monivalinta.

Kysymys 8 kartoitti pelaajien toimia K18 pelin aiheuttamien negatiivisten tuntemuksien jälkeen. Valmiit vaihtoehdot olivat seuraavat:

72,7%: "Käsittelin asiaa yksin"
9,1%: "Käsittelin asiaa ylläpidon tai vastapelaajan kanssa"
18,2%: "Lopetin roolipelaamisen kyseisessä roolipelissä"
18,2%: "Pidin taukoa roolipelaamisesta"

Omiksi kommenteiksi oli jätetty (9,1% kukin):

"Kehittelin lisää juonia hahmoilleni."
"En tainnut erityisesti käsitellä asiaa."
"Puhuin vanhemmille"
"en vastannut enää kyseiseen peliin"

Negatiivisista kokemuksista 69,2% eli 9/13 vastaajaa ei kertonut kenellekään tunteistaan. Tunteistaan kertoi ja hyvän vastaanoton sai 23,1% eli 3 vastaajaa. Tunteistaan kertoi ja huonon vastaanoton sai 7,7% eli 1 vastaaja. Kysymykseen 9 on vastannut kaksi enemmän kuin edelliseen (yhteensä 13 vastausta).
Tästä eteenpäin kysymyksiin sai vastata riippumatta siitä onko itse pelannut K18 pelisisältöä.

43,7% eli 38/87 vastaajaa ilmoitti todistaneensa monesti K18 väkivaltaa tai seksiä roolipelissä, jonka ikäraja oli alle K18. 33,3% eli 29 vastaajaa ilmoitti todistaneensa tätä harvoin ja 23% eli 20 vastaajaa ei koskaan tai ei muistanut.

Kysymys 11 kuului "Mikäli vastasit edelliseen kyllä, mitä ajatuksia tilanne herätti sinussa?". Tämä oli täysin vapaa vastauskenttä, joka keräsi 53 vastausta yhteensä. Tästä tilastosta ei ole kuvaa, koska jokainen kommentti on yksilökohtainen. Olen kuitenkin poiminut vastauksien joukosta mielenkiintoisia huomioita sekä vastauksia jotka edustavat erilaisia näkökulmia asiaan. Yleisesti mielipiteet olivat hyvin moninaisia: monet eivät kokeneet K18 väkivallan tai seksin esiintymisen alle K18 pelissä herättäneen erikoisempia ajatuksia, toisaalta monilla oli asiaan huomioita jotka halusivat ilmaista ja osa koki asian vakavampana vasta kasvaessaan vanhemmaksi.

Mikäli kommentin alussa tai lopussa on "--" se on katkaistu siksi, että olen kokenut kommentin pois jätetyn osan tulevan jo edustetuksi muissa kommenteissa.

Tässä 18/53 kommenttia:

"Lähinnä seurasin mielenkiinnolla"
"Antaa ylläpidosta epäasiallisen kuvan."
"Kaikki saavat pelata mitä tahtovat, kun sisällöstä varoitetaan etukäteen."
"Nuorempana (alle 18) en välittänyt siitä, mutta nykyään se herättää minussa negatiivisia tunteita (mm. huolta nuoremmista pelaajista)"
"Ylläpidon täytyy puuttua asiaan jos huomaa siinä jotakin epäilyttävää"
"Eipä oikein mitään kummoista"
"Raakaa väkivaltaa tai seksiä sisältäviin peleihin on yleensä aina laitettu k18-merkintä erikseen. Olin alaikäisenä lähinnä utelias tai saatoin hihitellä muiden k18 peleille, mutta järkytystä en kokenut."
"Eipä juuri mitään, kuuluu normaaliin elämään tuollaiset asiat"
"Uteliaisuus ja inho"
"Oon aika välinpitämätön. Pelit tapahtuvat pelin sisällä, joissa pelasin, mutta ei peleissä joihin vastasin. Tai jos vastasin samaan peliin, niin olin omasta tahdosta tai jopa ehdotuksesta mukana. Lisäksi kaikki pelaajat olivat samaa ikäluokkaa yläaste-lukioikäisiä, niin ei haitannut."
"Fantasian ja todellisuuden välinen rajaa on joskus vaikeaa hahmottaa, mutta itse olen aina mieltänyt kirjoitusmuotoisen roolipelaamisen yhdeksi taidemuodoksi. Taiteessa on mahdollista kokeilla rajoijaan ja tuoda esille itseään kiinnostavia tai askaruttavia asioita.--"
"Nuorempana en välittänyt vaikka alaikäiset pelasikin seksipelejä, se oli ihan täysin normaalia enkä tiennyt yhtään roolipelisivustoa missä tämmöisiä pelejä ei olisi pelattu.--"
"-- Ainoastaan väkivaltapelit säväytti kun niissä tapettiin oma hahmo vasten tahtoa kun en osannut tehdä niitä asioita mitä YP halusi."
"Pelissä oli nuorempia pelaajia joita tilanne häiritsi, joten en katsonut asiaa hyvällä.--"
"Lähinnä mietin heitä jotka ovat esim alaikäisiä eivätkä tahdo nähdä K18 matskua pelissä.--"
"Kutkuttavaa ja jopa kiihottavaa nuorelle teinille joka etsiskeli vasta omaa seksuaalisuuttaan."
"Neutraaleja ajatuksia"
"Tilanne jäi ahdistamaan, mutta sille oli myös henkilökohtaisia irl-syita"


Kysymys 12 oli vapaiden vastauksien kenttä ja kuului "Monet roolipelit "suosittelevat" peliään 16-18-vuotiaille, mutta eivät kiellä nuorempien liittymistä. Roolipelin mainitaan silti sisältävän väkivaltaista tai seksuaalista sisältöä. Mitä mieltä olet itse tästä?". Kysymys sai 74 vastausta, joissa kysymyksen 11 tapaan oli paljon erilaisia näkökulmia. Suurin osa vastauksista oli pidempiä kommentteja, joita olen leikannut pitääkseni tämän postauksen yleisen pituuden kohtuullisena. Olen silti erittäin kiitollinen, että vastaajat näkivät vaivaa ja ilmaisivat mielipiteitään näin laajasti.

Kaikista toistuvin ja yksinkertaisin ilmaisu mielipiteissä oli, että asia olisi pelaajan omalla vastuulla. Muutamat mainitsivat erillisistä K18-alueista. Moni hyväksyi että suositus on riittävä, kuitenkin jollain ehdolla. Osa vastaajista oli huolissaan alaikäisistä ja osa pohti miten tilannetta voidaan kehittää (tällaisiksi mainittiin esim. parempi ohjeistus pelaajille ja selkeämpi kuvaus roolipelin sisällöstä varoituksen yhteyteen).

18/74 kommenttia:

"--Koen, että suositusikärajallisessa roolipelissä ylläpitäjällä ja moderaattoreilla on suurin vastuu siitä, että pelin sääntöjä noudatetaan, eli esim. k-merkinnät lisätään ja sisällöstä varoitetaan.--"
"--Mielestäni lapsen sijaan vastuu on vanhemmilla tietää, mitä lapsi netissä tekee ja millaisessa roolipelissä pelaa."
"Antaa ihmisten pelata jos haluavat."
"Siitä on hyvä varoittaa niitä, jotka voivat järkyttyä kyseisenlaisesta sisällöstä."
"Mielestäni ikärajan pitäisi olla sitova ja kaikille sama. -- Myös yli 18-v pelaavien näkökulmasta on varmasti kivempaa ettei tarvitse murehtia lukeeko joku väärä yleisö niitä pelejä."
"Liittyminen on pelaajan omalla vastuulla, joten jos asia on selkeästi ilmaistu sivuilla, se on mielestäni ok."
"--Ehkä ylläpidon pitäisi ennemminkin kiinnittää nimenomaan huomiota siihen, tuleeko joiltakin käyttäjiltä vain ja ainoastaan pornograafista tai todella väkivaltaista kontenttia, millä ei näytä olevan mitään yhteyttä heidän hahmoihinsa ja juoniin"
"Yleensä peleissä myös ohjeistetaan merkitsemään pelin otsikkoon mikäli pelissä on K16/K18 materiaalia, joten en koe tätä ongelmana."
"Sinänsä hyvä varoittaa pelin mahdollisesta sisällöstä. Samalla kuitenkin ehkä turhan "helppo" keino kieltäytyä ottamasta vastuuta siitä, mitä kirjoittaa ja kenelle."
"Roolipeleissä ei pitäisi olla ikäRAJOJA vaan pelkkiä suosituksia. Olisi väärin jos esim. 14-vuotias haluaisi roolipeliin ja kokisi olevansa jo tarpeeksi vanha kyseisiin asioihin mutta ei voisi, koska alaikäiset kiellettäisiin täysin.--"
"Pitäisi olla tiukempi linja."
"--Lisäksi nykyisessä pelikulttuurissa on vuosikausia ollut ongelmana, että asioiden tiukka kieltäminen itseasiassa houkuttelee ihmisiä kyseisten asioiden pariin, on kyse sitten ikärajasta tai pelin sisältöä muuten säätelevistä säännöistä.--"
"On mahdotonta taata pelaajan ikää, sama asia kuin yrittäisi estää 15v katsomasta k18 kauhuelokuvaa"
"Kyseinen tapa ärsyttää. Varsinkin (nyt) aikuisena toivoisi, että jos liityn esim. K18-roolipeliin, niin sinne ei sitten hyväksyttäisi huomattavasti nuorempia ihmisiä edes poikkeustapauksina.--"
"Riippuu siitä, onko ns. oletusarvo se että kaikkien täytyy pelata K-18 materiaallia vai ei"
"-- Ikärajasuositusten kanssa voisi kuitenkin myös petrata. Monet roolipelit näyttävät houkuttelevilta myös nuoremmalle yleisölle (esim. eläin- tai taikuusaiheiden takia), eikä ikäraja ilmene kuin sivulauseessa. Ikärajasuositusta voisi korostaa ja sen merkitystä selventää esimerkiksi juuri liittymisvaiheessa.--"
"Onko esim. 12-vuotias riittävän kypsä arvioimaan seurauksia?"
"Kuolevalla harrastuksella ei ole varaa käännyttää yhtään uutta innokasta, joten varmaan siksi ei haluta suoraan sulkea ovea nuoremmilta. Tämän ymmärrän. Toisaalta, miksei sitä kaikkein voimakkainta sisältöä voisi piilottaa vaikka omalle ala-alueelleen, johon sallittaisiin pääsy vain ikärajan ylittäville?--"


Kyselyn viimeisessä kysymyksessä nostin väitteeksi ikärajakeskustelun toisen ääripään, eli alaikäisten poikkeuksetta kieltämisen K18 väkivaltaa tai seksiä sisältävästä roolipelistä. Kuten tuloksista huomaa, väite herätti erittäin paljon mietteitä. Silti enemmistö 54% eli 47 vastaajaa valitsi valmisvaihtoehdon "Ei, alaikäisen tulee itse kyetä tunnistamaan omat rajansa". 13,8% eli 12 vastaajaa valitsi "Kyllä, edes K18-merkintä yksittäisissä peleissä ei riitä poistamaan ylläpidon vastuuta asian suhteen". Loput 32,2% eli 28 vastaajaa antoi oman kommenttinsa väitteeseen.

Olen poistanut tilastosta värien selitykset, koska jälleen kerran kommentit olivat pitkiä ja niitä oli paljon. Kommentteja ei siis olisi näkynyt kokonaan vaikka olisin säilyttänyt ne kuviossa, vaan olisin joutunut (mm. lukijoiden uteliaisuuden vuoksi) julkaisemaan jokaisen ensimmäisellä sivulla näkyneen kommentin kokonaisuudessaan riippumatta siitä, tuoko jokainen kommentti uutta näkökulmaa aiheeseen. Toistuvat kommentit olisivat vieneet julkaisutilaa muilta kommenteilta, jotka eivät sattuneet näkymään tilaston etusivulla.

Omissa kommenteissa toistui maininta, ettei ikää voi todistaa internetissä. Jälleen kerran mainittiin erillisistä K18-alueista ja huomautettiin että alaikäinen löytää itselleen haluamiaan pelejä jos tahtoo (mainittiin iän valehtelemisesta). Kommentit antoivat yleisvaikutelman, ettei vastuu voi täysin olla ylläpidolla tai roolipelillä, mutta he voivat edesauttaa alaikäisten suojelemista K18 materiaalilta.

8/28 kommenttia:

"Kyllä ja ei. Ylläpito ei voi todellisuudessa valvoa sitä, kuka peliin netissä liittyy."
"-- Korostan vanhempien vastuuta ja sitä että ylläpidon toimesta roolipeleisä olevaa materiaalia seurataan kriittisesti."
"-- En missään nimessä hyväksy sitä, että chatissa, foorumilla tai discordissa alaikäiset pääsevät katselemaan, lueskelemaan ja pahimmassa tapauksessa osallistumaan aikuisten väkivalta- ja seksipeleihin. Monessa tapauksessa alaikäinen 16-17v pelaaja haluaa ottaa osaa näihin peleihin ja pelata niitä, mutta silloin on sen täysi-ikäisen peliseuran vastuulla kieltäytyä ko. peleistä. -- Tiivistettynä, K-18 peleihin voi ottaa alaikäisiä mikäli peli on järjestelty niin etteivät alaikäiset pääse ottamaan osaa K-18 materiaaliin, --"
"Henk.koht. mielipide on, että ikärajan voisi silloin laittaa esim. 16 ikävuoteen, jolloin nuorimmat pelaajat karsiutuisi, mutta iältään lähellä ikärajaa olevat pelaajat pystyisivät liittymään halutessaan."
"Totta kai K18-roolipelien pitäisi olla tiukasti rajattu yli 18-vuotiaille, mutta se ei ole millään lailla ylläpitäjän vastuulla jos sinne joukkoon livahtaa alle 18-vuotias ja kärsii jostain lukemastaan / näkemästään."
"Vastuu on yhteisöllä. Ei ylläpitäjää voi pistää vastuuseen kaikesta."
"En allekirjoita. -- Ikä on vain numero, vaikka ymmärränkin sen käytön rajana, koska henkisiä ominaisuuksia on paljon vaikeampi arvottaa kuin ikää."
"Mielestäni ylläpidon pitäisi vetää tulkinnavarattomat rajat heti alkuun ja huolehtia että pelaajat ovat tietoisia. Ei siis jonkun pelin kieltämistä alaikäisiltä siksi koska siellä oli joskus oli joukkomurha, vaan etukäteen valmistuminen: mitä jos tilanne x tapahtuu ja sallitaanko sen tapahtuvan."

Lopuksi haluan vielä palata itse kyselyyn kokonaisuutena. Tämä kysely oli erittäin epävirallinen eikä sitä ole tarkoitus ottaa vallitsevana totuutena siitä, miten alaikäiset ovat osallistuneet K18 pelisisältöön ennen tai nykyään. Kyselyssä oli omia heikkouksiaan mitä nostin esille jo aiemmin. Toivon kuitenkin, että tämä kysely antaa kevyen, pinnallisen käsityksen siitä mitä tekstipohjaiset roolipelaajat ajattelevat aiheesta, miten siihen suhtaudutaan ja miten he itse ovat reagoineet, mikäli ovat alaikäisinä osallistuneet K18 pelisisältöön. Toivottavasti tästä kyselystä saadaan hedelmällistä keskustelua roolipelipiirille ja kenties myös kehitettyä apua ja ohjeita ylläpitäjille, miten käsitellä ikärajoitettua sisältöä ja huomioida alaikäisten mahdollinen osallistuneisuus.

Kiitos kaikille kyselyyn osallistuneille!Käsitellessäni kyselyn tuloksia vastaan tuli muutamia kommentteja, joissa mainittiin tai sivuttiin kyselyn aihetta henkilökohtaisina kokemuksina tosielämässä. Mikäli olet kokenut tai koet fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa, otathan yhteyttä auttavaan ammattilaiseen.

Nollalinja: https://www.nollalinja.fi/
Mannerheimin lastensuojeluliitto: https://www.mll.fi/
Suomen mielenterveysseura: https://mieli.fi/fi/tukea-ja-apua
Poikien puhelin: http://www.vaestoliitto.fi/vaestoliitto/mita_vaestoliitto_tekee/palvelut/puhelinneuvonta/poikien_puhelin/
Naisten linja: https://www.naistenlinja.fi/palvelut/

2 kommenttia:

  1. Slow clap. Todella, todella mielenkiintoinen blogi. Taisin juuri lukea viimeisen postauksen ja täten koko blogin loppuun - harmi jopa, lukisin mielelläni lisää! Kiitos aiheen ihanan monipuolisesta ja silti selkeästä käsittelystä. Tuntui tosi upealta, kun aluksi pyöritin koko soppaa päässäni yksin vailla mitään heijastuspintaa tai juttuseuraa. Tästä viimeisestäkin postauksesta on jo aikaa, toivottavasti sinulle kuuluu hyvää ja kiitos vielä uudestaan jälkeesi jääneestä erinomaisesta blogista!

    VastaaPoista
    Vastaukset
    1. Kiitos kommentista ja toivotuksista! Mukavaa että koit "näinkin vanhan" blogin teksteineen mielenkiintoisena!

      Poista

- Kommentoidessa muistathan olla asiallinen.
- Olethan ystävällinen, etkä mainitse yksittäisiä pelaajia tai roolipelejä epäsuotuisassa kontekstissa.
- Kaikki kommentit tarkistetaan ennen julkaisua.